Category Archives: สร้างบ้าน – ปลูกบ้าน

8 สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหา สร้างบ้าน งบบานปลาย เกิดจากอะไรมาดูกัน

สร้างบ้าน งบบานปลาย

สร้างบ้าน งบบานปลาย เป็นปัญหาที่คู่กับเจ้าของบ้านแทบทุกหลัง จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมในการเตรียมการก่อสร้างอย่างไรบ้าง หรือแม้แต่หากเตรียมตัวมาดีแล้วก็อาจพลาดท่ากับจุดไม่อาจคาดคิดได้เช่นกันเนื้อหานี้ จึงนำข้อมูลมาบอกจากประสบการณ์ของโดยตรงของผม และส่วนที่ผมช่วยเจ้าของบ้านท่านอื่นดูแลงาน เรามารับทราบกันครับ

9 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ สัญญาก่อสร้าง ก่อนตัดสินใจเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน

สัญญาก่อสร้าง

ขั้นตอนสำคัญก่อนการตัดสินใจจะใช้บริการของ บริษัทรับสร้างบ้านหรือ ผรม.ในการก่อสร้างเบื้องต้นก่อนที่เราจะเซ็น สัญญาก่อสร้าง เราควรหาข้อมูลความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของบริษัทห้างร้าน ผลงานที่สร้างไว้ การรู้จักในแวดวงของงานก่อสร้างทั้งกับคนใกล้ตัว หรือ การค้นหาในอินเตอร์เน็ต สุดท้ายก็ต้องดูเรื่องราคาที่สามารถรับได้ในการก่อสร้าง