9 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ สัญญาก่อสร้าง ก่อนตัดสินใจเซ็นต์สัญญาสร้างบ้าน

สัญญาก่อสร้าง

ขั้นตอนสำคัญก่อนการตัดสินใจจะใช้บริการของ บริษัทรับสร้างบ้านหรือ ผรม.ในการก่อสร้างเบื้องต้นก่อนที่เราจะเซ็น สัญญาก่อสร้าง เราควรหาข้อมูลความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงของบริษัทห้างร้าน ผลงานที่สร้างไว้ การรู้จักในแวดวงของงานก่อสร้างทั้งกับคนใกล้ตัว หรือ การค้นหาในอินเตอร์เน็ต สุดท้ายก็ต้องดูเรื่องราคาที่สามารถรับได้ในการก่อสร้าง


สัญญาก่อสร้าง บ้าน

สังเกตุงาน ผู้รับเหมาก่อนเซ็น สัญญาก่อสร้าง บ้าน

หากพอจะสรุปเลือกได้แล้วสัก2-3ราย ก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องเข้าไปดูผลงาน การก่อสร้าง ที่กำลังดำเนินการอยู่หรือผลงานที่สมบูรณ์แล้วเนื่องจากการเข้าไปดูผลงานที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่จะทำให้เราทราบถึงการทำงานที่มีคุณภาพดังนี้

  1. มาตรฐานการก่อสร้าง งานก่อ งานฉาบ งานปูกระเบื้อง อย่างน้อยดูถึงความเรียบร้อยด้วยสายตาก่อนได้ หากมีผู้รู้ไปด้วยจะยิ่งดี
  2. การป้องกันสถานที่ก่อสร้างจากการทำความเดือดร้อนให้ข้างเคียง
  3. ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ก่อสร้าง
  4. การแนะนำของวิศวกรหรือผู้รับเหมาเพื่อความเข้าใจของเรา
  5. จำนวนแรงงานที่มีอยู่

สัญญา ว่าจ้าง ก่อสร้าง กับ 9 เรื่องที่ควรเช็คละเอียดก่อนเซ็นต์

ทั้งนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกใช้บริการกับ บริษัทรับสร้างบ้าน หรือ ผรม.ก่อนตกลงที่จะทำสัญญาก่อสร้าง และเมื่อจะทำสัญญาก่อสร้างดังกล่าว ก็ควรที่จะมีข้อสอบถามดังนี้เพื่อความชัดเจนในช่วงเวลาการก่อสร้างที่เกิดขึ้น เพื่อสัญญาฉบับที่เกิดขึ้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าของบ้านมากที่สุดโดยมี 9 สิ่งที่ต้องเช็คละเอียดใน สัญญาก่อสร้างบ้าน ดังนี้คือ

แบบบ้าน

1 แบบบ้าน

สอบถามถึงแบบบ้านที่สรุปกันไว้ว่าปรับแก้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของบ้านครบทุกจุดรึยัง และให้บริษัท หรือ ผรม.ชี้แจงในส่วนนั้นเป็นข้อๆเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

แบบก่อสร้างบ้าน

2 ข้อสงสัยต่างๆในสัญญาหรือแบบ

เมื่อได้อ่านสัญญาและดูแบบเรียบร้อยแล้วหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดไม่เข้าใจต้องทำการสอบถาม หรือ ให้แก้ไขทันทีเพื่อให้ได้คำตอบหรือการอธิบายในส่วนดังกล่าวให้กระจ่างเสียก่อน เพื่อป้องกันการผิดพลาดจากความไม่เข้าใจในการทำงานก่อสร้าง และเป็นการไม่เสียเวลาในช่วงก่อสร้างไปพร้อมกัน

มาตรฐานงานก่อสร้าง

3 มาตรฐานงานก่อสร้าง

จะสร้างบ้านก็ต้องอยากทราบว่าผู้รับจ้างนั้นเข้าใจถึงมาตรฐานงานก่อสร้างมากเพียงใด จึงต้องมีการสอบถามให้เกิดความสบายใจว่าผู้รับจ้างจะก่อสร้างบ้านให้ได้มาตรฐานที่ถูกต้อง 100% เช่นว่าเราอาจจะหาข้อมูลมาบ้างจาก อินเตอร์เน็ต แล้วลองสอบถามหรือทำว่าเรามีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าว การกระทำแบบนี้จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าผู้รับจ้างมีความรู้ความสามารถที่จะก่อสร้างได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น และยังทำให้ผู้รับจ้างรู้สึกได้ว่าผู้ว่าจ้างพอจะมีความรู้ในงานก่อสร้างเมื่อถึงเวลาก่อสร้างก็จะมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น

ประเภทของผู้รับเหมา

4 ผู้รับเหมาหรือผู้ควบคุมงานเป็น วิศวกร สถาปนิก หรือผู้รับเหมาทั่วไป

ด้วยคำถามไม่ได้เน้นที่จะดูแคลนถึงความสามารถของแต่ละคนครับ แต่ความหมายของการถามนี้เพื่อเราจะได้ทราบถึงประสบการณ์ และตัวตนว่าแต่ละคนจะมีบุคลิค วิธีการ วิธีคิดแบบไหน เพื่อ ปรับจูนให้ทั้งเราและผู้รับเหมา ดำเนินงานไปให้ถึงจุดหมายแบบราบรื่น เช่นสุภาษิตที่ว่า (รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง)

วิศวกรเข้าตรวจงาน

5 แจ้งผู้รับจ้างให้ทราบว่าเรามี consult วิศวกร สถาปนิกเข้าตรวจงาน

แจ้งเพื่อเป็นการให้เกิดความเกรงใจในการที่จะทำอะไรก็ตามเกี่ยวกับการก่อสร้างของผู้รับเหมา และเพื่อดูท่าทีของผู้รับเหมาเมื่อทราบว่ามีผู้รู้เข้าตรวจสอบ ว่าจะมีความยินดีรึไม่ ก็แสดงให้เห็นว่าผู้รับเหมามั่นใจในมาตรฐานคุณภาพที่มีของตัวเอง ทำให้เรามั่นใจกับผู้รับเหมารายนี้ได้มากขึ้น กลับกันแต่หากเมื่อเราเห็นท่าทีที่ไม่ค่อยสบายใจหรือมีการพูดถึง consult ในแง่ไม่ดีจะเปลืองค่าใช้จ่ายส่วนนี้ทำไม

หากสังเกตได้ว่าเจตนามีที่จะปิดบังอะไรเราก็ควรเลี่ยงผู้รับเหมารายนี้และหากเจ้าของบ้านทราบว่าตัวเองไม่มีเวลา ไม่มีความรู้มากพอเกี่ยวกับงานก่อสร้าง อันนี้แนะนำเลยว่าให้หาผู้ที่ไว้ใจได้ หรือ คอนเซาท์ ช่วยตรวจสอบงานแทนเพื่อความปลอดภัยและได้มาตรฐานมากที่สุดครับ

สัญญา ว่าจ้าง ก่อสร้าง

6 จำนวนคนงานประจำของหน้างาน

เป็นส่วนสำคัญอันดับต้นๆของการก่อสร้างเนื่องจากแรงงานจะเป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับวันเวลาที่ตัวบ้านจะสมบูรณ์ได้เร็วแค่ไหน เช่นพื้นที่บ้าน 200-700 ตารางเมตร ต้องมีคนงาน 6คนขึ้นไป พื้นที่บ้าน 700 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีคนงาน 12คนขึ้นไป และอีกส่วนที่สำคัญคือ คนงานเป็นคนงานที่ผู้รับจ้างใช้งานประจำรึไม่ หรือเป็นชุดตัดเหมาช่วง เนื่องจากหากใช้คนงานชุดที่ใช้ประจำแล้วในด้านคุณภาพและความรวดเร็วรู้มือรู้ใจกันจะดีกว่าชุดช่างที่ตัดเหมาช่วงแน่นอน

หากเป็นไปได้ก็ควรมีระบุไว้ในสัญญาเลยด้วยก็ดีครับ

ตรวจงานก่อสร้าง

7 ผู้ควบคุมงาน มีระยะเวลาเข้าตรวจสอบงานอย่างไรบ้าง

เพราะงานก่อสร้างในทุกช่วงเวลานั้นสำคัญพอๆกันจึงควรทราบถึงวันเวลาที่ผู้ควบคุมงานจะเข้าตรวจสอบตามความถูกต้อง หากเป็นไปได้มีวิศวกรประจำได้จะดีมาก แต่หากไม่ได้มีวิศวกรประจำก็ควรทราบวันเวลาที่ผู้ควบคุมงานจะเข้าตรวจสอบและต้องมีการแจ้งล่วงหน้าถึงงานในส่วนสำคัญและมีการถ่ายภาพเก็บไว้ในส่วนงานสำคัญนั้นเพื่อตรวจสอบย้อนหลังได้ หรือผู้ว่าจ้างจำต้องมี วิศวกรคุมงาน ร่วมเข้าตรวจสอบเพื่อป้องกันงานผิดพลาดไม่ได้มาตรฐาน ในสัญญาจึงต้องระบุความในส่วนนี้ให้ชัดเจนด้วย

สัญญาก่อสร้าง เหมา ค่าแรง

8 ข้อตกลงที่สามารถทำงานในส่วนของผู้ว่าจ้างควบคู่ไปพร้อมงานในสัญญา

ในยุคสมัยที่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างมีการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ ผู้ว่าจ้างอาจถูกใจผลิตภัณฑ์อื่นนอกจากสัญญา ดังนั้นในส่วนนี้จึงอยากให้แจ้งผู้รับจ้างทราบเรื่องดังกล่าวก่อนทำสัญญาเพราะจะได้ตัดงานคืนในส่วนดังกล่าวและทราบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ต้องลดจากสัญญาได้ และหากทำสัญญาไปแล้วส่วนมากจะทำไม่ได้ หรือหากทำได้ก็อาจมีผลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทีหลัง

สัญญา งวด งาน ก่อสร้าง

9 แบ่งงวดงาน การชำระเงิน และวันเวลาสิ้นสุดสัญญา

งบประมาณในการก่อสร้างบ้านหนึ่งหลังค่อนข้างสูงจึงเป็นที่มาในการกำหนดงวดงาน แบ่งงวดงานแต่ละงวดของผู้รับจ้าง ดังนั้นในเรื่องนี้เราควรพิจารณาเนื้องานให้เหมาะสมกับปริมาณเงินงวดที่เกิดขึ้นจริงด้วย หากเป็นรูปแบบบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำนั้นยังพอที่จะวางใจได้ในเรื่องของความรับผิดชอบที่จะสร้างบ้านเราให้จบได้ไม่ว่าจะกี่งวดงานหรือปริมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละงวดจะดูเหมาะสมรึไม่เพราะบริษัทชั้นนำนั้นไม่ยอมที่จะเสียชื่อเสียงในการละทิ้งสัญญาแน่นอน แต่หากเป็นผู้รับเหมาเหมางานบ้านของเราเอง ก็ควรตรวจสอบจำนวนงวดและเนื้องานให้สอดคล้องกับเงินงวดที่เกิดขึ้นจริงและอาจเจรจาต่อรองถึงความเหมาะสมก่อนทำสัญญาด้วยครับ


ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวช่วยข้อสังเกตใน สัญญาก่อสร้าง ครับ เพราะการสร้างบ้านึ่งหลังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยไม่วาจะมีการเตรียมความพร้อม ข้อมูลมามากเท่าใด ก็ไม่มีงานก่อสร้าง ดจะราบรื่นได้ดีในทุกเรื่องหากแต่เจ้าของบ้านมีความรอบครอบมากพอ มี ที่ปรึกษาก่อสร้าง (Consult) ที่ดีจะช่วยลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นลงไปได้มากอาจถึงขั้นมีเพียงเรื่องเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย จนทำให้เจ้าของบ้านไม่ปวดหัวกับการสร้างบ้านอย่างที่หลายๆคนเคยบอกไว้ก็ได้

และหากว่าต้องการร่วมมือกับ Consult มืออาชีพที่จะช่วยดูแลบ้านของคุณให้ออกมาดีที่สุดทีมงาน ทนายบ้าน.com ยินดีให้คำปรึกษาและพร้อมร่วมงานด้วยในราคาที่คุ้มค่าต่อการจ่ายเงิน สนใจติดต่อเราได้ที่ Line ID = Petcons08 / Tel = 0948646663 (คุณเพชร วิศกรมืออาชีพจบตรงสาย) พร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. หรือจะอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ ค่าบริการ ก่อนตัดสินใจได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *