พื้นไม้ยวบ - ตรวจบ้าน

พื้นไม้ยวบ

ไม่ได้เหลี่ยมมุม

ไม่ได้เหลี่ยมมุม

ตรวจรับบ้าน - สีเลอะบัว

สีเลอะบัว

ตรวจบ้าน - ปัญหา ไม่ได้เหลี่ยมมุม

ไม่ได้เหลี่ยมมุม

ฝาเปิดใช้งานยาก

ฝาเปิดใช้งานยาก

ตรวจรับบ้าน - สีเลอะบัว

สีเลอะบัว

ตรวจบ้านก่อนโอน แดปไม่เรียบร้อย

แดปไม่เรียบร้อย

ตรวจบ้าน - น้ำขังส่วนแห้ง

ฝาเปิดใช้งานยาก

ตรวจรับบ้าน - สีเลอะบัว

น้ำขังส่วนแห้ง

น้ำขังส่วนเปียก

น้ำขังส่วนเปียก

ยาแนวไม่เรียบร้อย

ยาแนวไม่เรียบร้อย

สีเลอะวงกบ

สีเลอะวงกบ

สีเลอะรางไฟฟ้า

สีเลอะรางไฟฟ้า

เสาไม่ได้ฉาก - ตรวจบ้าน

เสาไม่ได้ฉาก

สีเลอะบัว

สีเลอะบัว

ตรวจรับบ้าน ความสะอาดกระจก

ความสะอาดกระจก

สีหลุดร่อน - บริการตรวจบ้าน

สีหลุดร่อน

รับตรวจบ้าน - ผิวฉาบไม่เรียบ

ผิวฉาบไม่เรียบบัว

แดปข้างประตู

แดปข้างประตู

เก็บรอบฝาฉิ่ง

เก็บรอบฝาฉิ่ง

ตรวจบ้าน - เสาไม่ได้ฉาก

เสาไม่ได้ฉากบัว

ไม่ติดตั้งบัว

ไม่ติดตั้งบัว

ชักร่องไม่ได้แนว

ชักร่องไม่ได้แนว

ฝาสวิทซ์ไม่สนิท

ฝาสวิทซ์ไม่สนิท