ที่ปรึกษาก่อสร้าง

บริการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง ระดับมืออาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นงาน ปลูกบ้านใหม่ หรือ ตกแต่งบ้าน เรายินดีให้บริการเป็น ที่ปรึกษางานก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบสัญญาว่าจ้างไปตลอดจบงานก่อสร้างเลือกใช้บริการกับ ทนายบ้าน เพราะว่าคุณจะได้บ้านที่สมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่โครงสร้าง เช็คงวดงานแต่ละงวดอย่างละเอียดด้วยวิศวะมืออาชีพที่มีความชำนาญเฉพาะทางรับรองว่าคุณจะได้บ้านที่ดีมีคุณภาพและสวยงาม ที่สำคัญไม่โดนเอาเปรียบจากผู้รับเหมาอย่างแน่นอน

ขอบเขต และ รายละเอียดงาน ที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ตรวจสอบสัญญาก่อสร้างถึง แบบ ในส่วนก่อสร้างว่าต้องอยู่ในมาตรฐานงานวิศวกรรม

สรุปความต้องการของลูกค้าที่มีต่อบ้านที่ลูกค้าต้องการก่อสร้าง

ตรวจสอบแบบของ ผรม ว่าอยู่ในความต้องการของลูกค้า หรือไม่ตรงในส่วนไหนบ้าง

เปรียบเทียบ วัสดุ อุปกรณ์ ข้อดีข้อด้อย ถึงประสิทธิภาพ คุณภาพ ให้ลูกค้าเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ

เปรียบเทียบ ราคา ของงาน หรือวัสดุ ให้เหมาะสมให้ลูกค้าในการตัดสินใจ

เข้าตรวจสอบหน้างานก่อสร้างให้ลูกค้า2ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่องานที่ถูกต้องและแจ้งดำเนินการกับ ผรม หากมีการแก้ไขตามมาตรฐานงานก่อสร้างตามวิศวกรรมสถาน

เข้าตรวจงวดงานแต่ละงวดงานที่ ผรม ต้องการส่งงานให้กับลูกค้าเพื่องานที่ได้มาตรฐานตามวิศวกรรมสถาน พร้อมออกรายการหากตรวจพบเจอ Defect ที่ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยในงวดงานนั้นๆ

จัดประชุม weekly report กับ ผรม เรื่องความคืบหน้าของงาน หรือ ปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องจากการทำงานและหาข้อสรุปที่ดีที่สุดเพื่อให้งานดำเนินการต่อไปได้ พร้อมรายงานให้ลูกค้ารับทราบ

จัดทำสรุป monthly report กับ ผรม สรุปงานที่ดำเนินการก่อสร้างมา พร้อมตรวจสอบแผนงานก่อสร้างยังอยู่ในแผนงานรึไม่ และงานในเดือนต่อไปพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาร่วมกัน ผม ลูกค้า ผรม

ตรวจสอบ และ ออก defect ให้ก่อนการรับมอบบ้านที่ ผรม ส่งงานให้ลูกค้า ในงวดสุดท้าย

เป็นที่ปรึกษาในทุกเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านของลูกค้าไม่ว่าจะในสัญญากับ ผรม หลักหรือ subplier ที่ลูกค้าจัดหามา

ผลงานของเรา