ค่าบริการ ที่ปรึกษา ตรวจบ้าน

ข้อมูล อัตราค่าบริการ ตรวจบ้าน ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง

รับตรวจบ้านราคาถูก ปรึกษางานก่อสร้าง ค่าบริการ ประหยัดที่สุดโดยขอบเขตการให้บริการของทีมงาน ทนายบ้าน.com นั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทนั้นก็คือ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง และ ตรวจบ้าน โดยจะแบ่งการให้บริการทั้งแบบบ้านใหม่ตรวจรับบ้านก่อนโอน และเรายังมีให้บริการในการ ตรวจบ้านตามงวดงาน ซึ่งทำการตรวจสอบโดยวิศวกรระดับมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้เลยว่าท่านจะได้รับบ้านที่ดีและมีคุณภาพตั้งแต่โครงสร้างจนถึงความสวยงามในราคาที่คุ้มค่าที่เลือกใช้บริการแน่นอน

ค่าบริการตรวจบ้าน

QC ตรวจบ้าน

อัตราค่าบริการ 6,500บาท /ContractตรวจDefect และออกรายการแก้ไข และเข้าตรวจทวนรายการ Defect เพื่อรับมอบบ้าน (ทำการตรวจ Defectให้ และออกรายการแก้ไขพร้อมเข้าตรวจตามรายการหลังจาก ผรม เข้าแก้ไขงานให้อีก 1ครั้ง)  สำหรับคอนโด เริ่มต้นเพียง 4000 บาท อัตราอาจมีการผันผวนตามขนาดพื้นที่โปรดโทรสอบถามรายละเอียด

อัตราค่าบริการในการตรวจบ้านก่อนโอน

ออก Defect List 1 ครั้ง + เข้าตรวจหลังจากแก้ไขอีก 1 ครั้งราคาคิดตามขนาดพื้นใช้สอย

คอนโดเริ่ม 4,000 / บ้านพักอาศัยเริ่ม 6,500

***กรณีเข้าตรวจสอบที่2หาก ผรม. ยังทำการแก้ไขไม่ครบ ต้องมีค่าใช้จ่ายในการนัดตรวจรอบถัดไปเพิ่มเติมจากที่ตกลงไว้***

บ้านและอาคารพื้นที่ใช้สอย ไม่เกิน 250 ตรม. ราคา 6500 บาท / การตรวจงานให้สองรอบพร้อมออกรายการDefect List

บ้านและอาคารพื้นที่ใช้สอย 350 ตรม.แต่ไม่เกิน 1000 ตรม. ราคา 7500 บาท / การตรวจงานให้สองรอบพร้อมออกรายการDefect List

บ้านและอาคารพื้นที่ใช้สอยเกิน 1000 ตรม.ขึ้นไป ราคา 9500บาท / การตรวจงานให้สองรอบพร้อมออกรายการ Defect List

คอนโด/ห้องชุด พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตรม. ราคา 4000 บาท / การตรวจงานให้สองรอบพร้อมออกรายการDefect List

คอนโด/ห้องชุด พื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 36 ตรม.ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 ตรม. ราคา 5500บาท / การตรวจงานให้สองรอบพร้อมออกรายการDefect List

QC ตรวจตามงวดงาน รายเดือน

อัตราค่าบริการ 23,000บาท /Contractงวดงานตามสัญญาของผู้ว่าจ้างตรวจDefect และออกรายการแก้ไข และเข้าตรวจทวนรายการ Defect แต่ละงวดงานตามสัญญา (ทำการตรวจ Defectให้ และออกรายการแก้ไขพร้อมเข้าตรวจตามรายการหลังจาก ผรม เข้าแก้ไขงานให้อีก 1ครั้งในทุกงวดงานตามสัญญา)

ค่าบริการที่ปรึกษางานก่อสร้าง

Project Management & Cosultants บ้านพักอาศัยไม่เกิน 4ชั้น

อัตราค่าบริการ 17,000บาท /เดือน

วิศวกรเข้าตรวจงาน 2 วันต่อสัปดาห์ และตาม ผู้รับจ้างนัดหมายเพื่อตรวจรับงวดงาน 1วันต่อสัปดาห์ถ้ามี

ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง เพื่อผลประโยชน์ให้ตรงความต้องการของผู้ว่าจ้าง

เปรียบเทียบวัสดุ อุปกรณ์ ราคา ที่ผู้รับเหมาเสนอให้ผู้ว่าจ้าง หรือสิ่งที่ผู้ว่าจ้างจัดหามา เพื่อประโยชน์และความคุ้มค่าเพื่อเปรียบเทียบให้ผู้ว่าจ้างได้ในสิ่งที่ดีและเหมะสมมากที่สุด

จัดทำแผนงาน / ตรวจสอบแผนงานของ ผรม  เพื่อสรุปความเป็นไปได้ของแผนงาน

จัดทำ Weekly Report รายงานความก้าวหน้า

จัดทำ Monthly Report รายงานความก้าวหน้า และสรุปปริมาณงาน สรุปปัญหาพร้อมวิธีแก้ไข เร่งรัดแผนงานให้ตรงตามแผนงานที่วางไว้

ตรวจสอบงวดงานตามที่ ผรม ส่งงวดงานตามสัญญาให้ได้คุณภาพ และ ปริมาณตรงตามสัญญางวดงาน

ให้คำปรึกษาในงานก่อสร้างกับ เจ้าของงาน และ ผู้รับเหมา (ช่าง)

ตรวจสอบงานตามงวดงาน พร้อมออกรายการ Defect ให้ ผู้รับเหมา(ช่าง) เข้าแก้ไขงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานวิศวกรรม

*กรณีต่างจังหวัด อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าบริการ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม*